Espelid skog & landskap ASErfaren og fullforsikret entreprenør innen trefelling, trepleie, skogbruk og landskapspleie.

Din lokale entreprenør innen trefelling, trepleie og skogbruk.

Med sikkerhet i høysetet for både arbeider og kunde.

Gjennom det beste av maskiner og utstyr, og en kombinasjon av gamle og moderne teknikker har vi spesialisert oss på felling av vanskelige trær og skånsomme drifter, for å få fjernet trær i hager, boligfelt eller andre steder som krever av det blir etterlatt minimalt med spor og skader. 

Vi utfører alt fra helt enkle små-jobber til større prosjekter, for privatpersoner, andre firmaer og offentlig sektor.


Blant tjenestene som er mer rettet mot skogeiere/gårdeiere er blant annet ungskogpleie, forhåndsrydding, førstegangstynning, små tømmerdrifter (manuell hogst), beiterydding, rydding av jordekanter etc..

Kontaktskjema

Fyll inn - og vi tar kontakt

 
 
 
 

Skånsom og sikker utførelse


Her er noen eksempler på jobber vi har gjort:

Trefelling nær strømnett

Seksjonsfelling av en mindre furu nær uthus og strømledning. Dette treet ble felt på kontrollert vis, og kvistene ble fliset opp og spredd utover i nærliggende skogkledd skråning. Stammen ble delt opp i 30 cm kubber som kunden skulle nytte selv til ved.


SE MERHogst av fellesareal

Her ble det hogd ett gjengrodd fellesareal i ett boligfelt. All kvist og småtrær ble fliset opp og spredd i terrenget, og stokkene ble kjørt frem helt uten synlige kjørespor med en lett liten lassbærer.


SE MERSeksjonsfelling

På denne jobben stod en stor furu inneklemt mellom ett hus og en garasje. Her måtte hver enkelt grein og stammedel fires forsiktig ned til bakken, for å unngå skade. Videre ble kvisten fliset opp inn på en henger, og kjørt bort sammen med stokkene.


SE MERSkogbruks-tjenester

For de som ønsker en skånsom driftsform


Alstor 840 pro er en kombimaskin som kan bygges om mellom lassbærer og hogstmaskin på ca 45 minutter.

Som lassbærer veier denne maskinen kun 2,5 tonn, som gir svært lite marktrykk og kjøreskader.

Med hogstagregatet er den den eneste av sitt slag i Norge, og antagelig den mest skånsomme hogstmaskinen her til lands. Hogstagregatet passer til trær opp til 25 cm i diameter, som gjør denne maskinen ideell til tidlige tynningsdrifter.

Maskinen blir også brukt som lassbærer under manuelle tømmerdrifter, der det er aktuelt.Alt innen manuell skogskjøtsel


  • U


  • Ungskogpleie
  • Forhåndsrydding
  • Manuell hogst
  • Linjerydding
  • Felling for maskin
  • Vindfallhogst
  • etc.

Hvor jobber vi?

Vi tar på oss oppdrag i Buskerud, Oslo og deler av Telemark og Vestfold, med hovedfokus rundt Flesberg, Numedal, Blefjell, Kongsberg og Drammen.