Førstegangs tynning

Tynning er ett viktig tiltak for å redusere snøskader og vindfall, og for å bevare kvaliteten på fremtidstømmeret. Dersom man tynner tidlig vil man få mer robuste og levedyktige trær.


Det er viktig at tynning foregår så skånsomt som mulig, får å ikke skade den gjenstående skogen. Vi har det som antagelig er Norges mest skånsomme hogstmaskin, som passer utmerket til tidlig tynning.

Den samme maskinen blir på kort tid også bygget om til lassbærer, som tømmeret kjøres frem med. Å tynne med små maskiner har flere positive effekter: Det blir svært lite kjøreskader på røtter og rothalser, som vil kunne forårsake spredning av rotråte. Svært lite markkompresjon. De trenger ikke like breie stikkveier i bestandet, som gjør at man ikke "mister" masse produksjonsareal i feltet.