Felling for maskin

Vi utfører felling for maskin på timebasis der det er krevende terreng, eller andre ting som gjør at hogstmaskinen ikke får felt trærne selv.