Det er fort gjort å undervurdere mengden av oppryddingsarbeid etter for eksempel en trefellingsjobb. Dersom man ikke har egnet utstyr til dette kan man fort bruke dagevis på å rydde opp ett eneste tre. Vi rydder opp etter ditt ønske.


For veldig mange blir oppryddingen en stor jobb, som de ikke har tid eller kapasitet til. For oss er dette en enkel sak. Vi har en liten lassbærer til å enkelt kunne rydde opp stokker, som ellers ville vert uhåndterlige. Denne maskinen kan trekkes etter en vanlig pickup, og dermed er transportkostnadene veldig lave. Denne maskinen er så lett at hvis man kjører over en tørr gressplen, er det nesten ikke mulig å se at noe har kjørt der i det heletatt! Jeg har på en jobb kjørt ut over 6 tonn med tømmerstokker over en plen, uten ett eneste spor i plenen.

Når det gjelder opprydding av kvist er det tre gode alternativer, alt ettersom hva som egner seg best på de forskjellige plassene:

Den enkleste og billigste løsningen er at vi tar med en flishugger, som kutter opp all kvist til flis som vi sprer ut i terrenget igjen, hvor flisen blir liggende å brytes ned. Det går ofte ikke lang tid før flisen er blitt usynlig.
Den andre løsningen er å frakte kvisten ut til vei/parkering, hvor vi fliser den opp og spyler flisen inn på en henger, for deretter å ta den med oss til godkjent avfallsanlegg.

En tredje løsning er om oppdragsgiver selv ønsker å benytte flisen, for eksempel til ett bedd, en skåning, eller noe annet. Da kan vi avtale en plass flisen skal legges, klar til videre bruk.

Flishugging og opprydding