Forhåndsrydding

Forhåndsrydding er ett lønnsomt tiltak i felt der det er mye underskog. Lønnsomheten ligger i at man reduserer tiden hogstmaskinen må bruke på å rydde unna trær som ikke blir til tømmer.


Vi utfører forhåndsrydding på timebasis, eller som en del av kubikksprisen dersom det er vi som har resten av driften i feltet.

Forhåndsrydding utføres ideelt sett ett år eller to i forveien av driften, for at snøen skal hjelpe til med å presse mest mulig ned mot bakken.

Ofte kan en sein ungskogpleie være ett godt alternativ til fremtidig forhåndsrydding. Da vil også de gjenstående trærne nytte godt av den reduserte konkurransen.Derfor bør man helst ta kontakt tidlig for forhåndsrydding.