Landskapspleie

Landskapspleie er ett vidt begrep, som omhandler ett stort spekter av jobber. Vi tar på oss det meste av jobber som dreier seg om skog, trær eller busker.


Mange trær eller skogdekte områder vi har til pynt rundt oss i landskapet trenger stell, og mange gjengroingsområder som i dag er til sjenanse eller trøbbel for folk, har potensiale for å bli en pen del av landskapsbildet, dersom det blir gjort de rette grepene.

Vi tar på oss jobber med både å skape ett penere eller mer praktisk landskap, og å vedlikeholde allerede tilrettelagte eller egnede områder.

Jobber som dette kan for eksempel være å rydde gjengrodde fellesarealer i ett byggefelt. Eller det kan være rydding av gamle veier, stier eller plasser i turområder eller lignende. Det kan være hogst og rydding langs en elv eller ett vann, for at det skal bli lettere for folk å benytte seg av mulighetene der. Eller det kan være rydding av jordekanter, gamle steingjerder eller kulturminner osv..