Linjerydding og veirydding

Vi utfører både hogst og rydding for etablering av nye veier, strømlinjer, grøfter, osv. og vedlikehold av allerede eksisterende linjer og veier.


Linjerydding og rydding langs veier er ett viktig forebyggende tiltak.

Kratt og trær langs veier og strømledninger skaper mye trøbbel hvert år i vindvær og tunge snøfall, som bøyer og knekker trærne over ende. Dette ungår man i stor grad ved å gjøre et godt forarbeid. Rydding langs veier gir ofte også betydelig bedre sikt, og øker dermed trafikksikkerheten.