Tomtehogst

Når man skal hogge og rydde opp en tomt, er det veldig viktig at det gjøres av en som har erfaring med å se helheten i arbeidet som skal gjøres fra start til slutt. Dette er veldig viktig for å få til ett mest mulig effektivt arbeid.


Dette handler blant annet om planlegging av hvilken retning stokker, kvist og kratt blir liggende etter trærne er felt, slik att de lettest mulig kan tas igjen av de maskinene som skal inn der. Både flishogging av kvist og fremkjøring av stokker kan lett bli tre ganger så mye arbeid, dersom hogstopplegget er dårlig.

I en del tilfeller kan man også være veldig lønt med å ha maskiner tilgjengelig fra ganske tidlig i prosessen, ettersom man da kan rydde unna stokker og kvist, som ellers vil bli borte under kvist fra "nye" trær, eller som vil være til hinder for hogstopplegget videre.

Noen ganger har kunden mulighet til å gjøre noe av arbeidet selv. Da er min anbefaling at du kontakter oss før du begynner arbeidet, slik at vi sammen kan få lagt en plan for resten av prosessen.