Trefelling er et svært risikofylt arbeid dersom dette ikke gjøres av fagkyndige personer. Potensialet for skade på både personer og eiendom er stort. Derfor bør slikt arbeid overlates til profesjonelle aktører.


Trefelling kan dreie seg om trær som er mulig å felle i ett stykke fra bakken, dersom det er plass og et underlag som ikke tar skade av det. Eller det kan dreie seg om mer kompliserte jobber, hvor det er lite plass og det er hindringer som for eksempel hus, bed, ledninger osv. På slike jobber bruker vi andre teknikker.

Da dreier det seg som regel om seksjonsfelling, som vil si at vi klatrer opp i trærne og fjerner en og en kvist, før vi til slutt feller toppen og feller stammedeler på vei ned igjen. På enkelte jobber hvor det er hindringer veldig nær treet, eller det er ett underlag som lett tar skade av fallende kvist og stammedeler, firer vi greinene og stammen forsiktig ned til bakken med eget spesialutstyr til dette formålet. 


Vi er kurset og forsikret for inntil 10 millioner på eventuell skade på eiendom.


Ofte ønsker kunder opprydding som en del av jobben. Les mer om Opprydding her

Trefelling