Ungskogpleie

Ungskogpleie er uten tvil den investeringen som gir mest avkastning for pengene. Men det avhenger av at det blir gjort riktig og til rett tid.


I unge plantefelt kan det være viktig med en eller flere relativt tidlige ungskogpleier for å unngå at plantene taper i konkurransen mot lauvtrær og kratt. Tidlig ungskogpleie i ett slikt felt er også normalt ganske billig å utføre, sammenlignet med avstandsregulering i ett forsømt bestand. I de verste forsømte feltene kan tiltaket bli fire ganger så dyrt per dekar, sammenlignet med en tidlig lauvrydding, og resultatet du sitter igjen med i etterkant er ofte ett glissent bestand, med slanke og svake trær som er veldig utsatt for snøskader.

Det vil si at man kan rydde lauv i plantefeltet opp til 4 ganger for samme pris som det forsømte feltet, og man sitter igjen med ett felt som har mye bedre forutsetninger for å produsere mer tømmer, og av langt bedre kvalitet.


Vi utfører ungskogpleie på timebasis.

Kontakt oss tidlig for å avtale ungskogpleie!